Durf ondernemen!

Kwalitatief advies voor de KMO aan een acceptabele prijszetting

 

Boekhouding & fiscaliteit

Fiscaliteit

1. BTW

 • Het opstellen en indienen van de maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangiften;
 • Het opstellen van de jaarlijkse listings

2. Directe Belastingen (o.a. vennootschaps- en personenbelasting);

 • Het optimaliseren en opstellen van de jaarlijkse belastingaangifte en van de bijlagen;
 • Berekening van de bijdragen en raming van het bedrag van de voorafbetalingen en te betalen belastingen

3. Fiscale procedures

 • Bijstand ter gelegenheid van belastingcontroles
 • Antwoord op de berichten van wijziging van de aangifte
 • Bezwaarschriften
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van de cliënt

4. Adviesverstrekking

 • Verstrekken van ad hoc adviezen voor specifieke, fiscale vraagstukken

Vennootschapsrecht

 • Begeleiding bij oprichting en ontbinding van vennootschappen zoals de keuze van de juiste vennootschapsvorm, het opstellen van ontwerpakten enz.
 • Advies en begeleiding bij fusies, splitsingen, omzettingen
 • Advies bij de opmaak van aandeelhoudersovereenkomsten

Boekhouding

 • Het voeren van de boekhouding bij ons op kantoor of bij de klant ter plaatse
 • De voorbereiding van jaarrekeningen, jaarverslagen en wettelijk vereiste publicaties
 • Periodieke afsluitingen en rapporteringen op maand- of kwartaalbasis
 • Het opstellen van een financiële planning
 • Een analytische boekhouding op maat uitwerken en opvolgen;
 • Periodieke opvolging van klanten en leveranciers
 • Kennis van de meeste boekhoudsoftware programma’s
 • Aanbieden van tijdelijke medewerkers voor uw boekhouding of assistentie op dagbasis

Consultancy

Opstartbegeleiding

 • Analyse, ontwerp en beoordeling van de haalbaarheid van het ondernemingsplan
 • Verdediging van het ondernemingsplan en kredietnegotiatie met de banken
 • Administratieve begeleiding
 • Coaching van de (startende) firma via een managementteam dat éénmaal per kwartaal samenkomt en advies geeft in het nemen van belangrijke strategische beslissingen

Investeringsanalyses & haalbaarheidsstudies

 • Haalbaarheids- en investeringsanalyses bij opstart- en uitbreidingsinvesteringen
 • Analyse van middelenbehoefte en beoordeling financiële impact
 • Indienen en verdedigen van kredietdossiers
 • Aantrekken van en onderhandelen met kapitaalverschaffers
 • Onderzoek en advies van zowel nationale als internationale subsidiedossiers

Cost Accounting – ABC – ABM

 • Inzicht in de juiste keuze van productmix en prijszetting
 • Winstgevendheidsanalyses van productgroepen, afzetkanalen, klanten,…
 • Ontwikkeling en implementatie van traditionele kostprijssystemen
 • Activity Based Costing – Activity Based Management

Rapportering – Budgettering – Financiële planning

 • Bedrijfseconomische maand- en kwartaalrapporteringen
 • Ontwikkeling van pro-actieve sturingsinstrumenten gaande van de traditionele Excel spreadsheet tot de meer geavanceerde Business Intelligence en OLAP-tool
 • Opmaken van business plans, budgetopvolging en financiële planning
 • Periodieke break-even analyses
 • Prestatiemeting & Balanced Score Card Rapportering

Waardering en overnamebegeleiding

 • Waardebepalingen bij fiskale herstructureringen, overnames, uitkoopregelingen
 • MBO, MBI, bedrijfsverkoop, familiale opvolging,…
 • Zoektocht naar potentiële kopers voor het bedrijf
 • Opmaken van business plans t.b.v. verkoopprospectus voor investeringsmaatschappijen, financiële instellingen en industriële kopers
 • Begeleiding bij onderhandelingen
 • Samenwerking met fiskale, juridische en milieutechnische adviseurs

Interimmanagement – Organisatieherstructurering

 • Via een interimfunctie begeleiden wij uw bedrijf tijdens haar herstructurering
 • Organisatiedoorlichting op vlak van missie, strategie, organisatiestructuur en -cultuur
 • Doorlichting v/d bedrijfsprocessen: aan- en verkoop,goederenstroom,administratieve flow
 • Analyse van de jobinhoud met oog op verdere competentie-ontwikkeling medewerkers
 • Het op punt stellen van de geanalyseerde processen via de uitvoering van een actieplan

Kantoor Tongeren

E. raf@djhpartners.be
T. 012/21.37.89
M. 0496 40 78 29

Scalex Tongeren

Sint-Truiderstraat 53, 3700 Tongeren

Vennoten

Ronny Derhaeg
ronny@djhpartners.be

Harm Janssen
harm@djhpartners.be

Raf Hermans
raf@djhpartners.be

Kantoor Hasselt

E. ronny@djhpartners.be
E. harm@djhpartners.be
T. 011/27.87.80

scalex

Luikersteenweg 408, 3500 Hasselt